Reklamacije i prigovori kupca

Rizik slučajnog oštećenja ili gubitka prelazi na korisnika po primitku proizvoda. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja i/ili nedostatke odmah prijaviti te, u slučaju da je riječ o vidljivim nedostatcima, odbiti primiti oštećenu pošiljku/ pošiljku s nedostatcima. U slučaju da korisnik po zaprimanju naručenih proizvoda utvrdi da nije zaprimio odgovarajuću narudžbu (pojedini artikli nedostaju, nisu u odgovarajućem stanju, dostavljeni su pogrešni artikli, itd.), dužan je o tome neodložno obavijestiti CM na adresu: info@camelot.hr, broj telefona +385 (0) 1 48 75 734 ili putem obrasca za izravni kontakt ovdje. Kako bi CM mogao u što kraćem roku obraditi prigovor korisnika. Korisnika se moli da dostave potpune informacije o narudžbi i konkretnim prigovorima u odnosu na istu. CM će na prigovor odgovoriti unutar Zakonom propisanog roka od 15 dana. Ovisno o prirodi nedostatka, CM će poduzeti odgovarajuće korake kako bi se korisniku dostavili odgovarajući proizvodi, odnosno da bi se otklonili nedostatci. Ako to nije moguće, CM će korisniku vratiti novac za kupljene proizvode. U slučaju materijalnih nedostatka, na odnose korisnika i CM primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

U slučaju drugih upita, prigovora ili zahtjeva za pojašnjenjem vezanih uz Mrežno mjesto i usluge koje se na njemu pružaju, obratite nam se na info@camelot.hr, broj telefona +385 (0)1 5390 467  ili putem obrasca za izravni kontakt ovdje.